ذخیره الدارین فیما یتعلق بمصائب الحسین و اصحابه (ع)
61 بازدید
ناشر: تحسین
نقش: محقق
شابک: 964-5879-12-4
سال نشر: 1381
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی